Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä
Porvoon Laituri Oy
Jokikatu 20
Fin-06100 Porvoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henri Janson
Jokikatu 20
FIN-06100 Porvoo


Rekisterin nimi
Porvoon Laituri Oy:n Ravintola Fryysarinranta asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamisessa ja verkkokaupan tilauksiin. Henkilötietoja käsitellään kanta-asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten kanta-asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään Porvoon Laituri Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, analysoimiseen, kehittämiseen sekä markkinointiin. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointi-toimenpiteiden sekä tekemään asiakasviestinnän kohdennus rekisteröitynyttä henkilöä kohtaan kiinnostavaksi.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja ip-osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään vain pöytävarauksen ja yhteydeottolomakkeen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole voimassa olevan lainsäädännön sallima ja velvoittava toimenpide.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai käytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja säilytetään palvelimella ja palvelin sijaitsee asianmukaisesti lukitussa sekä valvotussa tilassa. Tilaan, jossa palvelin sijaitsee on pääsy vain tilanhaltijan valvonnassa.

Palvelin sijaitsee EU-alueen sisällä.

Asiakastietoja voi käyttää vain Porvoon Laituri Oy:n henkilökunta tilausten käsittelyn sekä mahdollisten uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä. Tietoihin pääsee käsiksi vain sellaisella henkilökunnan käyttäjätunnuksella, jolla on siihen oikeus.

Tarkistusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tai tässä tapauksessa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle, joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Henri Janson
Porvoon Laituri Oy
Jokikatu 20
Fin-06100 Porvoo

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.